Dreamsacademy

"Wyobraźnia jest wszystkim. Stanowi zapowiedź nadchodzących atrakcji życia" Albert Einstein

Akronos Consulting (www.akronos-consulting.com) jest niezależną butikową firmą konsultingową działającą na arenie międzynarodowej i skupiającą się na procesach transformacji biznesowej oraz komunikacji strategicznej.
Wspiera swoich klientów, pomagając im obudzić i rozwijać w sobie potencjał przywódczy, by mogli rozpocząć skuteczną podróż w kierunku pozytywnych, efektywnych i trwałych zmian.
Analizujemy sytuację wyjściową i rekomendujemy wachlarz rozwiązań o zróżnicowanym stopniu złożoności. Wspieramy klientów w pracy nad optymalną i szczegółową strategią transformacji, skupiając się na elementach, które można udoskonalić, pomagając im ustalić priorytety, a następnie wprowadzić zaplanowane zmiany w życie i odpowiednio je przedstawić zarówno w środowisku wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
W pełni wykorzystujemy nasze zróżnicowane profile, współpracujemy z szeroką grupą niezależnych doradców i ekspertów i opieramy się na konkretnych metodologiach, by udzielić naszym klientom kompleksowej, jak najlepiej dopasowanej do ich potrzeb usługi.